bpt1

Những câu hỏi nhỏ về cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày nhưng lại bật mí rất nhiều điều hay ho về bạn đấy! Trả lời thành thật để Ông tổ HR xủ quẻ đúng nhé!

bpt1

Câu 2. Để tiếp cận và chinh phục crush, bạn sẽ:


Quay lại Tiếp theo